Είσοδος
  • Διαγωνισμοί
  • 4ος Διεθνής Μαθητικός – Φοιτητικός Διαγωνισμός Πολυμέσων για την Οδική Ασφάλεια

4ος Διεθνής Μαθητικός – Φοιτητικός Διαγωνισμός Πολυμέσων για την Οδική Ασφάλεια

Σύντομη περιγραφή: Την 18-11-2017 στο Πάρκο Τροχαίων Δυστυχημάτων ‘’Χρήστου Πολέντα’’ μας κοινοποιήθηκε μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου δια του Περιφερειάρχου Κρήτης Κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη με το οποίο κήρυξε το σχολικό έτος 2017-2018 ως έτος για την οδική ασφάλεια με την πραγματοποίηση συντονισμένων δράσεων υψηλού επιπέδου. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών για 4η χρονιά διοργανώνουν για το σχολικό έτος 2017-2018 διεθνή μαθητικό - φοιτητικό διαγωνισμό πολυμέσων για την δημιουργία και προβολή έργων που θα μας ευαισθητοποιήσουν και θα συμβάλλουν στην μείωση των τροχαίων.
Ημερομηνία έναρξης: 2018-03-01
Ημερομηνία λήξης: 2018-10-14
Ημερομηνία έναρξης ψηφοφορίας: 2018-10-15
Ημερομηνία λήξης ψηφοφορίας: 2018-09-26
Περιγραφή

Την 18-11-2017 στο Πάρκο Τροχαίων Δυστυχημάτων "Χρήστου Πολέντα" μας κοινοποιήθηκε μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου διά του Περιφερειάρχου Κρήτης Κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη με το οποίο κήρυξε το σχολικό έτος 2017-2018 ως έτος για την οδική ασφάλεια.

Tην οδική ασφάλεια με την πραγματοποίηση συντονισμένων δράσεων υψηλού επιπέδου η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών για  4η χρονιά  διοργανώνουν για  το σχολικό έτος 2017-2018 διεθνή μαθητικό - φοιτητικό διαγωνισμό πολυμέσων για την δημιουργία και προβολή έργων που θα μας ευαισθητοποιήσουν και θα συμβάλλουν στην μείωση των τροχαίων.

Κεφάλαιο 1 - Γενικάs

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία πρωτότυπου υλικού πολυμέσων ενός εκ των παρακάτω κατηγοριών:

  • Video-clip σε μορφη MP4, διάρκειας έως 60 δευτερόλεπτων.
  • Ηχητικό μήνυμα σε μορφή MP3, διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων.
  • Αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή PDF, μεγέθους Α2.

Το υλικό που θα υποβληθεί για συμμετοχή σε οποιαδήποτε κατηγορία του διαγωνισμού θα πρέπει να παρουσιάζει ένα θέμα που να αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ενδεικτικά, μπορεί να παρουσιάζει το πρόβλημα της επικίνδυνης οδήγησης (π.χ. οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επικίνδυνοι ελιγμοί, παραβίαση προτεραιότητας, οδήγηση και χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα κλπ.), να επιβραβεύει την ορθή συμπεριφορά στην οδήγηση (παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς/παιδιά/ενήλικες/άτομα με ειδικές ανάγκες), να εστιάζει σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής των παιδιών, στη ζωή του οδηγού, συνεπιβατών και οικείων προσώπων μετά το δυστύχημα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και να αναφέρεται στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην οικογένεια των θυμάτων (τροχαίων θανάτων, αναπηριών).

Κεφάλαιο 2 - Δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους τους μαθητές, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και φοιτητές A.E.I από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ατομικά είτε ομαδικά (ομάδα μέχρι 3 άτομα).

Στην «ομαδική συμμετοχή» εκπρόσωπος της ομάδας θεωρείται ο  αποστέλλων  την φόρμα συμμετοχής o οποίος δύναται να είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξεως των  η ενήλικας γονέας η κηδεμόνας για τους ανηλίκους μαθητές η ενήλικας μαθητής της ομάδας, ενώ κατά την υποβολή της δημιουργίας θα πρέπει να δηλώνεται ότι πρόκειται για προϊόν ομάδας (έως 3 μέλη) καθώς και τα μέλη αυτής με τα πλήρη στοιχεία τους.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής στο διαγωνισμό, δηλαδή δεν μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος σε περισσότερες από μία ομάδες, η δε ατομική συμμετοχή αποκλείει την ομαδική και αντίστροφα.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφες δηλώσεις ενός εκ των γονέων ή κηδεμόνων,  ή των υπευθύνων καθηγητών, ή  υπευθύνων δασκάλων των ανήλικων συμμετεχόντων, είτε με ατομική είτε με ομαδική εργασία. 

Όλοι οι συμμετέχοντες από όλες τις κατηγορίες θα λάβουν "ΔΙΠΛΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", οι δε εργασίες τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  της Περιφέρειας Κρήτης και  του Συλλόγου www.polentaspark.gr.

Κεφάλαιο 3 - Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι συμμετοχές θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφόσον:   

1. Υποβληθεί ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο video-clip, ηχητικού μηνύματος ή αφίσας ανά συμμετοχή σε ψηφιακή μορφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα αποσταλούν μέσω της ειδικής ιστοσελίδας  www.polentaspark.gr που εχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις ανάγκες του διαγωνισμού.
2. Το υποβληθέν υλικό συνοδεύεται από την ειδική φόρμα συμμετοχής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, καθώς και από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ηλεκτρονική μορφή του συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, από την οποία θα πιστοποιείται η ηλικία των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση έλλειψης η ανακρίβειας ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, η συμμετοχή ακυρώνεται αυτόματα.
3. Οι τεχνικές για τη δημιουργία του video-clip, του ηχητικού μηνύματος ή της αφίσας είναι ελεύθερες και η προσέγγιση του θέματος επαφίεται στην αισθητική του δημιουργού/ των δημιουργών.
4. Το τεχνικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων κάθε κατηγορίας που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού θα είναι:     

  • Video-clip σε μορφή MP4, διάρκειας έως 60 δευτερόλεπτων.
  • Ηχητικό μήνυμα σε μορφή MP3, διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων.
  • Αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή PDF, μεγέθους Α2.

5. Περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων θα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.polentaspark.gr.     
6. Η υποβολή των συμμετοχών ξεκινά από την Πέμπτη  1 Μαρτίου 2018 και 00.01 ώρα Ελλάδος έως και την 24.00 της Τρίτης 31 Ιουλίου 2018(Παράταση μέχρι 14 Οκτωβρίου 2018).

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης «Ο Άγιος Χριστόφορος» δεν αναλαμβάνoυν ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή.

7. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος δεν ευθύνονται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του διαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλουν να επιστρέψουν το υλικό που τους έχει αποσταλεί.

8. Πνευματικά δικαιώματα: Με μόνη την υποβολή του υλικού οι συμμετέχοντες και οι τελικοί νικητές του διαγωνισμού εκχωρούν στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Πανελλήνιο Σύλλογο διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και για όλο τον κόσμο άπαντα τα απαλλοτριωτέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους και ιδίως τα δικαιώματα δημοσίευσης, παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, αναπαραγωγής εκτός εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι Συνδιοργανωτές υποχρεούνται να αναφέρουν ευδιακρίτως τα ονόματα των δημιουργών σε οποιαδήποτε δημόσια προβολή των έργων.

9. Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τον συμμετέχοντα.

10. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος διατηρούν το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, των έργων που έχουν αποσταλεί, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του μηνύματος για την οδική ασφάλεια και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Κεφάλαιο 4 - Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση των εργασιών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αφορά τις κατηγορίες των μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και φοιτητών Α.Ε.Ι, η κάθε κατηγορία θα αξιολογηθεί ξεχωριστά και για το λόγο αυτό τα μέλη των ομάδων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η καλλιτεχνική αρτιότητα και το ισχυρό επικοινωνιακό μήνυμα, π.χ να επιβραβεύει την ορθή συμπεριφορά στην οδήγηση (παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς/παιδιά/ενήλικες/άτομα με ειδικές ανάγκες), να εστιάζει σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής των παιδιών, στη ζωή του οδηγού, συνεπιβατών και οικείων προσώπων μετά το δυστύχημα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και να αναφέρεται στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην οικογένεια των θυμάτων (τροχαίων θανάτων, αναπηριών)

2. Θα δοθούν μέχρι δώδεκα (12) πρώτα βραβεία, ένα για κάθε κατηγορία υλικού πολυμέσων (video-clip, ηχητικό μήνυμα, αφίσα) για τις κατηγορίες των φοιτητών, μαθητών Λυκείου, Γυμνασίου, Δημοτικού. Για τα δεύτερα και τα τρίτα βραβεία όλων των κατηγοριών θα δοθούν ειδικοί έπαινοι.

3. Η αξιολόγηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί τόσο από την επιστημονική επιτροπή όσο και από το κοινό, το οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία των καλύτερων έργων του διαγωνισμού ηλεκτρονικά και θα πραγματοποιηθεί σε δύο γύρους:  

  • Α γύρος: Στον πρώτο γύρο το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει ηλεκτρονικά τα έργα της προτίμησής του. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τη Σάββατο 15/10/2018 και  00.01 ώρα Ελλάδος έως και την Κυριακη 26/10/2018 στις 24.00 ώρα Ελλάδος. Τα δέκα καλύτερα έργα από κάθε κατηγορία θα προκριθούν στο δεύτερο γύρο.
  • Β γύρος: Στο δεύτερο και τελικό γύρο, οι νικητές του διαγωνισμού θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα ψηφίσει με τη σειρά της τα καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας. Η ψήφος της επιστημονική επιτροπής θα έχει βαρύτητα σαράντα τοις εκατό (40%) και του κοινού (όπως διαμορφώθηκε στον Α γύρο) εξήντα τοις εκατό (60%), για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας και της τελικής κατάταξης των νικητών του διαγωνισμού.

4. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι νικητές θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Κρήτης και του πάρκου «Χρήστος Πολέντας (polentaspark.weebly.com, και polentaspark.gr) την Δευτέρα 5/11/2018 και ώρα 12.00μμ

5. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παραπάνω όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, χωρίς προειδοποίηση.

6. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει σκόπιμο.

7. Από το διαγωνισμό αποκλείονται αυστηρά  οι συγγενείς  ως δευτέρου βαθμού των μελών της Επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης.

Κείμενο αποτελεσμάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIDEO CLIP

 

Ι) ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

 

Δεν απονέμεται βραβείο

 

ΙΙ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Η αμέλεια του θύτη κοστίζει ζωές»

Καρυπίδου Χρυσούλα, ΓΕΛ Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων

Μπαμπαΐτη Δήμητρα, Ντουνιαδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Ανδρέας

2o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Τα μάτια σας στο δρόμο όχι στο κινητό»

Καρυπίδου Χρυσούλα, ΓΕΛ Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων

Μπραουδάκης Πέτρος, Βαρούχα Ειρήνη, Κοτρωνάκη Ευτυχία

 

ΙΙΙ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Ετσι ξαφνικά…»

Μαρία Φλουρή, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μάριος Σηφάκης, Ανατολή Καστρινάκη, Αγγελος Μαλανδράκης

 

IV) ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Πρίν να είναι αργά..»

Χαχλάκης Γεώργιος Κουμής Ελευθέριος, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

Αρώνης Μιχαήλ, Βεστάκη Βασιλική ,Διαμαντάκη Ευαγγελία, Καρεφυλλάκη Εμμανουέλα – Δαυϊδία, Καστανοπουλάκης Ιωσήφ ,Κατσικανδαράκης Κωνσταντίνος ,Καψανάκη Ευδοκία Κοκκινάκη Μαριλένα, Κουτσουνάκης Στυλιανός ,Κουφάκη Σταυρούλα, Κωσταριδάκη Αγγελική, Μαλεφάκη Βαρβάρα ,Μαλεφάκης Ιωάννης, Μέμα Ρενάλντο ,Νικολόπουλος Νικόλαος ,Νικολοπούλου Στυλιανή, Παπαδάκης Κωνσταντίνος ,Πατεράκης Στέφανος Πετράκη Νικολέτα ,Ρουσάκη Μαρία, Σημαντηράκης Ιωάννης ,Σκορδυλάκης Ευριπίδης Στεφανουδάκης Ευτύχιος, Τζουγανάκης Φραγκίσκος ,Τσιχλάκης Σπυρίδων, Χαραλαμπάκη Ελένη, Χαραλαμπάκης Γεώργιος, Χριστουλάκης Νικόλαος, Ψωματάκης Ζαχαρίας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΦΙΣΑ

 

 

Ι) ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

 

Δεν απονέμεται βραβείο

 

ΙΙ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Διάλεξε το δρόμο που σου αξίζει»

ΜΑΡΑΓΓΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΙΙΙ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Μην πάς πάνω από 100»

Πριστίν Λεγκασπί Γκαρίντο, Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανου, Λάρνακα, Κύπρος

2o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Η ζώνη σε δένει με αυτά που αγαπάς»

Αννα Βαρουχάκη, 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων

Κωνσταντίνα Παπαδάκη, Άννα Νικολιουδάκη

3o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Remember the people you love»

Σάφα Αμπού Αλτζάα, Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, Λάρνακα, Κύπρος

 

IV) ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

 

Δεν απονέμεται βραβείο

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

 

 

Ι) ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Μην κλαις μαμά,δε φταις εσύ»

Καρυπίδης Χαρίλαος, φοιτητής ΤΕΙ Πολιτικών Επιστημών Λάρισας

Καρυπίδου Χρυσούλα, φοιτήτρια ΑΕΙ Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης

 

ΙΙ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Φίλε να προσέχεις»

Μποτωνάκης Χρήστος, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ

Μπραουδάκης Σταύρος, Μπραουδάκης Γιάννης

Πετρακάκης Μανούσος, Γεράι Λορέτζο

 

ΙΙΙ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ: «Η ζωή είναι στα χέρια σου, προστάτεψέ την»

Πετρούλα Δανιήλ, Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, Λάρνακα Κύπρος

Σεναριογράφος: Δαμιανή Κουμενή

Ηθοποιοί: Χρίστος Χαλλούμας, Νίκη Μαυρομμάτη, Σωτήρης Ανδρέου

Φωτογραφία: Κυριάκος Λουκαΐδης

 

IV) ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

 

Δεν απονέμεται βραβείο