Είσοδος

Choose the safe road

Υπεύθυνος Σχεδιασμού
Dimitra Petrakis
Σχολείο / Πανεπιστήμιο:
Monash University Melbourne Australia
Ηλικιακή Κατηγορία:
Φοιτητής (18-25 ετών)
Τίτλος Εργασίας:
Choose the safe road
Κατηγορία συμμετοχής:
Αφίσα
Περιγραφή
"Choose the safe road" refers to driving safely and being aware of the emotional turmoil associated with road trauma