Είσοδος
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό "Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια"

Question: Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό "Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια"

Ιούνιος 6 2018

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους τους μαθητές, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και φοιτητές A.E.I από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ατομικά είτε ομαδικά (ομάδα μέχρι 3 άτομα).