Είσοδος
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Μπορεί μια ομάδα να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορίες του διαγωνισμού ?

Question: Μπορεί μια ομάδα να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορίες του διαγωνισμού ?

Φεβρουάριος 28 2018